dewi wyn

Croeso...


sampl1
sampl2
sampl3
 

Ffotograffiaeth fu fy mhrif bleser hyd yn oed yn nyddiau ieuenctid, ac ym mis Gorffennaf 1995 llwyddais i wireddu uchelgais bersonol drwy sefydlu gyrfa fel ffotograffydd llawn amser.

Agorais siop a stiwdio yn Rhif 3, Yr Ala, Pwllheli, ac o fewn y gwaith dw i’n ymdrin yn bennaf â phriodasau, portreadau, ffotograffiaeth fasnachol, eiddo, cyhoeddusrwydd a ffotograffiaeth ar gyfer y wasg.

Mae yna ddatblygiadau cyson wedi bod yn y siop gydol y blynyddoedd. Yn y dyddiau cynnar rhaid oedd labelu ffilmiau cyn eu hanfon i gael eu prosesu a’u printio. Yna yn 1997 cawsom beiriannau modern i hwyluso’r drefn a gwneud y gwaith yn y siop, Erbyn hyn gallwn ymfalchïo yn yr offer digidol llawn sydd wedi ei gysylltu gyda sawl ciosg archebu yn y siop.

Mae hawlfraint ar holl luniau ar y wefan yn eiddo i Dewi Wyn. Ni chaniateir copïo, dyblygu, cyhoeddi na defnyddio llun mewn unrhyw fodd heb ganiatad o flaen llaw. Diolch yn fawr i chi am barchu'r manylion hawlfraint a nodir.

Dylid nodi, oherwydd rhesymau ymarferol fod ansawdd y lluniau a ddangosir yma'n llawer is na'r gwreiddiol.

Welcome...


sampl4
sampl5
sampl6
 

Photography has been my passion in life since a very early age and have been a full time photographer with a shop and studio at 3 Yr Ala, Pwllheli since July 1995.

My main areas of work are weddings, portraits, commercial, property, PR photography and press photography.

The shop has evolved greatly over the years since those early days in 1995. At the time films were out-labed for processing and printing. In 1997 our first minilab was installed and these days we have a fully digitalised minilab which is linked to ordering kiosks in the shop.

Copyright on all photogrpahs which appear on this website belongs to Dewi Wyn. Photographs may not be copied, duplicated, or used in any way without prior permission. Thank you for respecting these copyright restrictions.

For practical reasons the resolution of the photographs shown on the site are substantially less than the originals.