dewi wyn

Galerïau.../Galleries...


O fewn yr albwms isod mae na opsiwn i brynu llunia' drwy'r broses Paypal. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch cliciwch PAYPAL.

There is an option within the albums below to purchase prints through Paypal. If you require assistance click PAYPAL.

Digwyddiadau/Events 2015


Bad Achub Abersoch a Porthdinllaen
Seremoni Wobrwyo Glynllifon 2015/Glynllifon Prizegiving Ceremony 2015
Sportif Arfordirol LLŶN Coastal Sportiv ~ 07-06-2015
Race for Life 2014-2015
Sioe NEFYN Show 2015
Cystadleuaeth Aredig 2015 Ploughing Competition

Digwyddiadau/Events


Cor Meibion Dwyfor - Bryncir 2013
Brenhines Bryncroes a Sarn 2012
Brenhines y Grug 2012
Lluniau Pen-Llyn
Fflam Olympaidd PWLLHELI Olympic Flame
Morfa Nefyn New Year's Day Dip 2012
Coleg Meirion Dwyfor Dip 2012
Abersoch New Years Day Dip 2012
Aberdaron Boxing Day Dip 2011
Canolfan Aberdaron/Ras Cwn Defaid Rhiw
Jaguar Motor Car Rally ~ 01-10-2011
Bring and Fly ~ Penrhos 24-09-2011
Taith Tractor Sarn ~ Apêl Ward Alaw
Ras Ffordd a Ffridd 2011
Sioe Trefor 2011
Sioe Y Ffôr 2011
Cwrt Pwllheli 2011
Pwllheli Lions Raft Race 2011
Taran Tudweiliog 2011
Aduniad Dosbarth '61
Sioe Nefyn ~ 02-05-2011
Ras Aredig Sarn a'r Cylch 2011
Motor Bike Charity ~ Pwllheli 2011
Triathlon Pwllheli 27-03-2011
Abersoch New Years Dip 01-01-2011
Morfa Nefyn New Years Dip 01-01-2011
Aberdaron Fun Day Dip 2010
Ras Hwyl Santa PWLLHELI Santa Fun Run 2010
Sul y Cofio - Remembrance Sunday 2010
Gwyl Cerdd Dant Glannau Menai 2010 - Y Prynhawn
Gwyl Cerdd Dant Glannau Menai 2010 - Yr Hwyr
Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri 2010

Chwaraeon/Sport


Chwaraeon 2015-16 Sport.
Clwb Peldroed PWLLHELI Football Club.
Clwb Rygbi PWLLHELI Rugby Club.
Clwb Peldroed NEFYN Football Club.
Clwb Peldroed LLANYSTUMDWY Football Club.
Clwb Peldroed TREFOR Football Club.

Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli


Sioe 2015 - High School Musical (Yn Gymraeg)
Chwibana Gyda'r Gwynt - Whistle Down the Wind - 2014
@ Sioe Coleg 2013
Sioe Gerdd Coleg Pwllheli 2011 - Les Miserables
Sioe Gerdd Coleg Pwllheli 2010 - Plas Du
Sioe Gerdd Coleg Pwllheli 2009 - Y Dyn Nath Ddwyn y Dolig
Sioe Gerdd Coleg Pwllheli 2008 - Ymlaen a'r Sioe

Sioeau Pen Draw'r Byd


Sioe Pen Draw'r Byd 2011
Sioe Pen Draw'r Byd 2010
Sioe Pen Draw'r Byd 2009
Sioe Pen Draw'r Byd 2008