dewi wyn

Ymholiadau...


Mae yna groeso cynnes yn eich disgwyl yn y siop, 3, Yr Ala, unrhyw adeg.
Os yn methu â galw i fewn gallwch gysylltu drwy,

Ffôn ar : 01758 613542 a 01758 721168, neu
drwy anfon neges :  Cliciwch yma i symud i'r ffurflen ymholiadau.

Diolch yn fawr.

Enquiries...


A very warm welcome awaits you at 3, Yr Ala, at any time.
However, if you are unable to visit in person you can contact us :

Either by phone on 01758 613542 / 01758 721168, or
by sending an enquiry : Click here to move to the form.

Thank you.